• Evil Eye Spray

  Evil Eye Spray

  $22.00
 • Goddess Elite Smudge Spray

  Smudge Spray GE

  $22.00
 • Gaia Spray

  Gaia Spray

  $22.00
 • Prosperity Gem Spray

  Prosperity Gem Spray

  $18.00
 • Universal Love Gem Spray

  Universal Love Gem Spray

  $18.00
 • Grounding Gem Spray

  Grounding Gem Spray .5 Oz

  $18.00
 • Florida Water 7.5oz

  Florida Water 7.5 Oz

  $7.00